Plan lekcji w roku szkolnym 2019/2020

Klasa 1G

 
 
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
1
830 – 915
informatyka
wychowanie fizyczne
wychowanie fizyczne
 
wychowanie fizyczne
2
920 – 1005
matematyka
wychowanie fizyczne
wychowanie fizyczne
 
wychowanie fizyczne
3
1010 – 1055
matematyka
wychowanie fizyczne
wychowanie fizyczne
 
wychowanie fizyczne
4
1105 – 1150
 
 
matematyka
 
matematyka
5
1155 – 1240
 
 
kultura
język polski
matematyka
6
1245 – 1330
 
język polski
 
język polski
biologia
7
1350 – 1435
fizyka
język polski
język niemiecki
zajęcia z wychowawcą
 
8
1440 – 1525
język polski
wiedzo o społeczeństwie
religia
język niemiecki
historia
9
1530 – 1615
chemia
historia
przedsiębiorczość
edukacja dla bezpieczeństwa
język angielski
10
1620 – 1705
język angielski
geografia
przedsiębiorczość
religia
język angielski
11
1710 – 1755
wychowanie fizyczne
wychowanie fizyczne
wychowanie fizyczne
wychowanie fizyczne
wychowanie fizyczne
12
1800 – 1845
wychowanie fizyczne
wychowanie fizyczne
wychowanie fizyczne
wychowanie fizyczne
wychowanie fizyczne
 
 
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

Klasa 1P

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
1
830 – 915
 
wychowanie fizyczne
wychowanie fizyczne
 
wychowanie fizyczne
2
920 – 1005
informatyka
wychowanie fizyczne
wychowanie fizyczne
 
wychowanie fizyczne
3
1010 – 1055
 
wychowanie fizyczne
wychowanie fizyczne
 
wychowanie fizyczne
4
1105 – 1150
 
 
 
 
 
5
1155 – 1240
zajęcia z wychowawcą
matematyka
edukacja dla bezpieczeństwa
 
historia
6
1245 – 1330
fizyka
język polski
edukacja plastyczna
 
historia
7
1350 – 1435
język niemiecki
język polski
wiedza o społeczeństwie
język polski
biologia
8
1440 – 1525
geografia
język niemiecki
religia
język polski
język angielski
9
1530 – 1615
religia
język angielski
matematyka
matematyka
język angielski
10
1620 – 1705
chemia
język angielski
matematyka
 
 
11
1710 – 1755
wychowanie fizyczne
wychowanie fizyczne
wychowanie fizyczne
wychowanie fizyczne
wychowanie fizyczne
12
1800 – 1845
wychowanie fizyczne
wychowanie fizyczne
wychowanie fizyczne
wychowanie fizyczne
wychowanie fizyczne
 
 
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

Klasa 2I

 
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
1
830 – 915
język polski
wychowanie fizyczne
wychowanie fizyczne
 
wychowanie fizyczne
2
920 – 1005
 
wychowanie fizyczne
wychowanie fizyczne
 
wychowanie fizyczne
3
1010 – 1055
 
wychowanie fizyczne
wychowanie fizyczne
 
wychowanie fizyczne
4
1105 – 1150
 
 
 
historia i społeczeństwo
matematyka
5
1155 – 1240
 
język polski
 
 
matematyka
6
1245 – 1330
zajęcia z wychowawcą
język angielski
 
biologia
język angielski
7
1350 – 1435
język angielski
język angielski
 
biologia
język angielski
8
1440 – 1525
język niemiecki
jezyk polski
język niemiecki
matematyka
biologia
9
1530 – 1615
język niemiecki
język polski
religia
matematyka
biologia
10
1620 – 1705
język niemiecki
historia i społeczeństwo
religia
matematyka
 
11
1710 – 1755
wychowanie fizyczne
wychowanie fizyczne
wychowanie fizyczne
wychowanie fizyczne
wychowanie fizyczne
12
1800 – 1845
wychowanie fizyczne
wychowanie fizyczne
wychowanie fizyczne
wychowanie fizyczne
wychowanie fizyczne
 
 
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

Klasa 3I

 
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
1
830 – 915
religia
wychowanie fizyczne
wychowanie fizyczne
język polski
wychowanie fizyczne
2
920 – 1005
 
wychowanie fizyczne
wychowanie fizyczne
 
wychowanie fizyczne
3
1010 – 1055
 
wychowanie fizyczne
wychowanie fizyczne
 
wychowanie fizyczne
4
1105 – 1150
matematyka
 
 
 
 
5
1155 – 1240
matematyka
 
matematyka
 
język angielski
6
1245 – 1330
język polski
 
matematyka
język niemiecki
matematyka
7
1350 – 1435
język polski
 
 
język niemiecki
matematyka
8
1440 – 1525
wiedza o społeczeństwie
język angielski
wiedza o społeczeństwie
biologia
język polski
9
1530 – 1615
język angielski
język angielski
jezyk niemiecki
biologia
zajęcia z wychowawcą
10
1620 – 1705
język angielski
jezyk niemiecki
historia i społeczeństwo
biologia
religia
11
1710 – 1755
wychowanie fizyczne
wychowanie fizyczne
wychowanie fizyczne
wychowanie fizyczne
wychowanie fizyczne
12
1800 – 1845
wychowanie fizyczne
wychowanie fizyczne
wychowanie fizyczne
wychowanie fizyczne
wychowanie fizyczne
 
 
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek