Trening motoryki z akcentami koordynacyjno-szybkościowymi