Wydział Szkolenia Departamentu Sportu Polskiego Związku Koszykówki ogłasza konkurs na stanowisko trenera asystenta w Szkole Mistrzostwa Sportowego PZKosz we Władysławowie (ul. Żeromskiego 52; 84-120 Władysławowo).

 1. Główne zadania i obowiązki:
  • odpowiedzialność za przebieg procesu treningowego ustalonego z trenerem głównym,
  • raportowanie procesu treningowego,
  • współpraca z trenerem głównym oraz pozostałymi członkami sztabu szkoleniowego,
  • wspieranie zawodników w zakresie procesu treningowego oraz startowego – mecze mistrzowskie,
  • promowanie szkoły,
  • systematyczne podnoszenie kwalifikacji trenerskich.
 2. Warunki pracy:
  • umowa o pracę na czas nieokreślony od 01.09.2021,
  • kwota wynagrodzenia do negocjacji – ustalona na indywidualnym spotkaniu.
 3. Wymagania konieczne:
  • wykształcenie wyższe pedagogiczne,
  • udokumentowane wykształcenie z zakresu trenera koszykówki (studia podyplomowe, kursy, szkolenia, staże itp.),
  • gotowość do pracy na wyłączność dla Polskiego Związku Koszykówki (praca w innych podmiotach wymaga pisemnej zgody),
  • umiejętność pracy na komputerze: obsługa podstawowych programów pakietu MS Office,
  • umiejętność posługiwania się programami do analizy i edycji video.
 4. Wymagania pożądane:
  • doświadczenie w pracy trenera koszykówki,
  • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie podstawowym,
  • gotowość do pracy w szkoleniu centralnym PZKosz w okresach poza zajęciami programowymi SMS PZKosz Władysławowo (np. w okresie wakacji szkolnych),
  • posiadanie prawa jazdy kat. B,
  • prowadzenie strony internetowej i mediów społecznościowych.
 5. Wymagane dokumenty oraz opracowania i oświadczenia (na piśmie):
  • CV zawierające też przebieg i osiągnięcia w pracy trenerskiej,
  • oświadczenie o niekaralności,
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i uprawnienia trenerskie.
 6. Termin i miejsce składania ofert:
  • dokumenty należy przesyłać drogą elektroniczną w formie skanu na adres: j.kociolek@pzkosz.pl,
  • po otrzymaniu oferty przedstawiciel pracodawcy skontaktuje się z zainteresowanym kandydatem i powiadomi o dalszej procedurze,
  • w razie konieczności uzyskania dodatkowych informacji proszę o bezpośredni kontakt z dyrektorem szkoły tel. +48 508 175 575.