18.04.2023 w NLO SMS PZKosz we Władysławowie obchodziliśmy rocznicę Święta Chrztu Polski. Obchody przeniesiono na dzień 18.04.2023, ponieważ 14.05.2023 wielu uczniów było nieobecnych ze względu na udział w Półfinałach Mistrzostw Polski.

W dniu 2 lutego 2019 roku Sejm Rzeczpospolitej Polski przyjął ustawę zakładającą ustanowienie dnia 14 kwietnia państwowym Świętem Chrztu Polski. Chrzest księcia Mieszka I, to przełomowe wydarzenie w dziejach państwa i narodu polskiego, uznawane za symboliczny początek polskiej państwowości. Miał on doniosłe znaczenie polityczne, kulturowe i tożsamościowe – wprowadził rodzące się wówczas państwo polskie w krąg cywilizacyjny Europy Zachodniej. Za symboliczną datę Chrztu Polski uznaje się 14 kwietnia.

Na temat samego chrztu Mieszka I źródła historyczne są bardzo skąpe. Nie wiemy jak wyglądała sama ceremonia, ani gdzie się odbyła. Znaleziska archeologiczne sugerują, że chrzest mógł mieć miejsce na Wyspie Ostrów Lednicki, blisko grodu gnieźnieńskiego. Przypuszcza się, że wraz z księciem został ochrzczony także jego dwór. Przyjęcie Chrztu przez Mieszka miało znaczenie religijne i polityczne. Spowodowało, że Polska trafiła do nowej przestrzeni kulturowej zachodniej cywilizacji, wiele zmieniło się w naszej Ojczyźnie.

W szkole odbyło się wspólne spotkanie wszystkich uczniów, gdzie uczniowie klasy pierwszej przedstawili zebranym przygotowane informacje historyczne na temat Chrztu Polski, wspólnie odśpiewano Hymn Polski oraz wykonano pamiątkowe zdjęcia, na tle przygotowanej gazetki ściennej.

 

 

 

Dominika Żemojtel-Dettlaff

nauczycielka historii