Rekrutacja 2022/2023

Zasady rekrutacji do
Szkoły Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Koszykówki
2022/2023

Egzaminy do NLO SMS PZKosz Władysławowie odbędą się w dniu:
9 kwietnia 2022r. od godziny 9.00.
Termin dodatkowy egzaminu do NLO SMS PZKosz Władysławowo:
10 maja 2022r. od godziny 12.00.

Harmonogram egzaminów rekrutacyjnych w dniu
9 kwietnia 2022r.
ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH.

Program dnia:

Godz. 9:00 - 10:00 - Weryfikacja dokumentów kandydatów, oświadczenia opiekunów - sekretariat szkoły (budynek po lewej stronie bramy wjazdowej do OPO Cetniewo).
Godz. 10:00 - 11:00 - Testy psychologiczne - obowiązek posiadania niezmywalnego długopisu w kolorze czarnym lub niebieskim (sala konferencyjna na hali sportowej).
Godz. 11:00 - 13:00 - Testy sprawności fizycznej na hali sportowej.
Godz. 13:30 - 14.00 - Przerwa obiadowa we własny zakresie.
Godz. 14.15 – 15:00 - Oglądanie ośrodka oraz spotkanie dotyczące funkcjonowania  szkoły z kandydatami (hala sportowa).
Godz. 15.15 – 18:00 - Testy umiejętności specjalnej - koszykówka (hala sportowa).

Uwaga!!!

Warunkiem dopuszczenia kandydata do szkoły na testy rekrutacyjne– jest zgłoszenie e-mailem na adres j.kociolek@pzkosz.pl i przesłanie dokumentów.

(do testów zostaną dopuszczeni kandydaci którzy złożyli w terminie do 8 kwietnia 2022 roku komplet dokumentów i zostali zakwalifikowani do testów)

1. Dane kandydata (do pobrania na naszej stronie w menu zakładka Szkoła - Rekrutacja do szkoły - dół strony).
2. Ważne badania lekarskie – skan, zaś oryginał przy weryfikacji dokumentów w dniu egzaminów sprawnościowych.
3. Opinia trenera klubowego według wzoru szkoły (do pobrania na naszej stronie w Szkoła - Rekrutacja do szkoły - dół strony).
4. Zgoda rodziców (do pobrania na naszej stronie w menu zakładka Szkoła - Rekrutacja do szkoły - dół strony).

Wszystkich chętnych prosimy o przesłanie skanów dokumentów drogą mailową na adres:

j.kociolek@pzkosz.pl

Wszelkich informacji udziela:
Dyrektor szkoły:

Janusz Kociołek tel. 508-175-575

Program egzaminów wstępnych może ulec zmianie ze względu na liczbę kandydatów.

Zasady i harmonogram rekrutacji
na rok szkolny 2022/2023

 

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Koszykówki we Władysławowie jest szkołą powołaną do życia z myślą o szkoleniu najbardziej  utalentowanych zawodników w kraju, a jej absolwenci w przyszłości mają stanowić o sile PLK oraz seniorskiej Reprezentacji Polski.

Podstawą przyjęcia ucznia do NLO SMS PZKosz w roku szkolnym 2022/2023 jest wynik postępowania kwalifikacyjnego, które polega na:

 1. W terminie od 01.12.2021r. do 30.03.2022. – oficjalne zaproszenia dla kandydatów na uczniów NLO SMS PZKosz we Władysławowie. Zaproszenia otrzymują uczniowie wytypowani przez kadrę trenerską NLO SMS PZKosz we Władysławowie oraz PZKosz. Lista uczniów jest tworzona po ocenie i selekcji podczas obserwacji rozgrywek U-15 oraz zgrupowań i turniejów Reprezentacji Polski U-15.
  Kryteria oceny kandydatów do NLO SMS PZKosz we Władysławowie:
  * przynależność do kadry szkolenia centralnego;
  * perspektywiczność rozwoju sportowego w kontekście możliwości awansu do kolejnych kadr PZKosz;
  * warunki fizyczne i stan zdrowia;
  * prezentowany poziom wyszkolenia koszykarskiego;
  * opinia środowiskowa (macierzysty klub, trener klubowy).
 1. Dla kandydatów oraz wszystkich chętnych uczniów trenujących koszykówkę szkoła organizuje dni otwarte szkoły oraz testy rekrutacyjne w dniu 09.04.2022r.
 1. Warunkiem dopuszczenia kandydata do szkoły na testy rekrutacyjne jest przesłanie e-mailem na adres j.kociolek@pzkosz.pl do dnia 8 kwietnia 2022r. dokumentów:
  * aktualne badania lekarskie – skan;
  * indywidualne dane kandydata – do pobrania na stronie szkoły;
  * opinia trenera;
  * zgoda Rodziców – do pobrania na stronie szkoły;
  * klauzula informacyjna - do pobrania na stronie dxkoły.
 1. Testy rekrutacyjne odbędą się 9 kwietnia 2022 r.
 2. Termin dodatkowy egzaminów rekrutacyjnych dla zawodników nieobecnych (usprawiedliwionych) w dniu 9 kwietnia 2022 odbędzie się w dniu 10 maja 2022 r.
 3. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych na uczniów szkoły 30 maja 2022r.
 4. W terminie od 1 czerwca do 15 lipca 2022 roku składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do dalszego postępowania rekrutacyjnego:
  Wymagane dokumenty:
  * podanie o przyjęcie do szkoły (wg wydanego przez szkołę wzoru);
  * dwie podpisane na odwrocie fotografie;
  * zaświadczenie lekarskie o bardzo dobrym stanie zdrowia wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza;
  * zgoda rodziców/prawnych opiekunów (wg wydanego przez szkołę wzoru);
  * opinia trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe;
  * podpisanej umowy z PZKosz;
 5. W terminie od 24 czerwca 2022 roku do 15 lipca 2022 roku dostarczenie:
  * oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;
  * oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty;
  * karty zdrowia;
  * odpisu aktu urodzenia;
 6. 15 lipca 2022 roku – ogłoszenie na stronie www (sms-cetniewo.pl) szkoły listy uczniów przyjętych do NLO SMS PZKosz we Władysławowie.
 7. W wyjątkowej sytuacji Dyrektor szkoły we Władysławowie na wniosek trenera głównego może wnioskować do PZKosz o przyjęciu do szkoły poza obowiązującymi terminami. Uczeń starający się o przyjęcie do szkoły musi spełnić następujące kryteria:
  * przynależność do kadry szkolenia centralnego;
  * perspektywiczność rozwoju sportowego w kontekście możliwości awansu do kolejnych kadr PZKosz;
  * zaświadczenie lekarskie o bardzo dobrym stanie zdrowia wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza;
  * zgoda rodziców, prawnych opiekunów (wg. Wzoru wydanego przez szkołę);
  * pozytywny wynik testów koszykarskich i sprawnościowych;

Wszelkie decyzje w sprawach nieobjętych niniejszymi zasadami podejmuje Dyrektor szkoły w porozumieniu z PZKosz.

Dyrektor NLO SMS PZKosz we Władysławowie
Janusz Kociołek

 

Dokumumenty do pobrania

Kontakt

Wszystkie pytania i wątpliwości  prosimy kierować na adres poczty elektronicznej:

j.kociolek@pzkosz.pl

lub telefonicznie pod numerem telefonu:

tel. +48 508-175-575