Rekrutacja 2024/2025

Zasady rekrutacji do
Szkoły Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Koszykówki
2024/2025

Egzaminy do NLO SMS PZKosz Władysławowo odbędą się w dniu:
11 maja 2024r. od godziny 9.00.
Termin dodatkowy egzaminu do NLO SMS PZKosz Władysławowo:
18 maja 2024r. od godziny 9.00.

Harmonogram egzaminów rekrutacyjnych w dniu
11 maja 2024r.

Program dnia:

Godz. 9:00 - 10:00 - Weryfikacja dokumentów kandydatów - pokój trenerów na hali sportowej (budynek po prawej stronie bramy wjazdowej do OPO Cetniewo).
Godz. 10:00 - 11:00 - Testy psychologiczne - obowiązek posiadania niezmywalnego długopisu (sala konferencyjna na hali sportowej).
Godz. 11:00 - 13:00 - Testy sprawności fizycznej (hala sportowa).
Godz. 13:30 - 14.00 - Przerwa obiadowa we własny zakresie.
Godz. 14.15 – 15:00 - Oglądanie ośrodka oraz spotkanie dotyczące funkcjonowania  szkoły z kandydatami (zbiórka na hali sportowej).
Godz. 15.15 – 18:00 - Testy umiejętności specjalnej - koszykówka (hala sportowa).

Uwaga!!!

Warunkiem dopuszczenia kandydata na testy rekrutacyjne– jest przesłanie do 9 maja 2024 roku na adres j.kociolek@pzkosz.pl skanów wymaganych dokumentów, zaś oryginały należy dostarczyć przy weryfikacji dokumentów w dniu egzaminów:

1. Dane kandydata.
2. Ważne badania lekarskie.
3. Opinia trenera klubowego według wzoru szkoły.
4. Zgoda rodziców.
5. Klauzula informacyjna RODO.

Wszystkie dokumenty oraz wzór opinii trenera klubowego można pobrać na dole strony.

Wszystkich chętnych prosimy o przesłanie skanów dokumentów drogą mailową na adres:

j.kociolek@pzkosz.pl

Wszelkich informacji udziela:
Dyrektor szkoły:

Janusz Kociołek tel. 508-175-575

Program egzaminów wstępnych może ulec zmianie ze względu na liczbę kandydatów.

Rewgulamin rekrutacji
na rok szkolny 2024/2025

 

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Koszykówki we Władysławowie jest szkołą powołaną do życia z myślą o szkoleniu najbardziej  utalentowanych zawodników w kraju, a jej absolwenci w przyszłości mają stanowić o sile PLK oraz seniorskiej Reprezentacji Polski.

 1. Podstawą przyjęcia ucznia do NLO SMS PZKosz w roku szkolnym 2024/2025 jest wynik postępowania kwalifikacyjnego, które polega na:
  1. uczestnictwie w testach rekrutacyjnych w dniu 11.05.2024 roku, które odbędą się w OPO COS Cetniewo wg harmonogramu dnia umieszczonego na stronie powyżej.
  2. warunkiem dopuszczenia kandydata na testy rekrutacyjne jest przesłanie e-mailem na adres j.kociolek@pzkosz.pl do dnia 9 maja 2024 roku skanów dokumentów:
   • aktualne badania lekarskie z poradni medycyny sportowej;
   • indywidualne dane kandydata – do pobrania ze strony internetowej szkoły;
   • opinia trenera – do pobrania ze strony internetowej szkoły;
   • zgoda Rodziców – do pobrania ze strony internetowej szkoły;
   • klauzula informacyjna RODO – do pobrania ze strony internetowej szkoły,

Oryginały wszystkich dokumentów należy dostarczyć podczas weryfikacji w dniu egzaminów.

 1. Termin dodatkowy egzaminów rekrutacyjnych dla zawodników nie obecnych (usprawiedliwionych) w dniu 11 maja odbędzie się w dniu 18 maja 2024 roku.
 2. Ogłoszenie listy kandydatów na uczniów szkoły 14 czerwca 2024 roku.
 3. W terminie od 17 czerwca do 5 lipca 2024 roku składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do dalszego postępowania rekrutacyjnego: 
  1. podanie o przyjęcie do szkoły (wg wydanego przez szkołę wzoru),
  2. dwie podpisane na odwrocie fotografie;
  3. zaświadczenie lekarskie o bardzo dobrym stanie zdrowia wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza;
  4. zgoda rodziców/prawnych opiekunów (wg wydanego przez szkołę wzoru);
  5. opinia trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe;
  6. podpisanej umowy Rodziców i Ucznia z PZKosz;
 4. W terminie od 21 czerwca 2024 roku do 15 lipca 2024 roku dostarczenie:
  1. oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;
  2. oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty;
  3. karty szczepień wydaną przez macierzystą szkołę podstawową;
  4. odpisu aktu urodzenia;
 5. 22 lipca 2024 roku – ogłoszenie na stronie www (sms-cetniewo.pl) szkoły listy uczniów przyjętych do NLO SMS PZKosz we Władysławowie.
 6. W wyjątkowej sytuacji Dyrektor szkoły we Władysławowie na wniosek trenera głównego może wnioskować do PZKosz o przyjęciu do szkoły poza obowiązującymi terminami.
  Uczeń starający się o przyjęcie do szkoły musi spełnić następujące kryteria:
  1. przynależność do kadry szkolenia centralnego,
  2. perspektywiczność rozwoju sportowego w kontekście możliwości awansu do kolejnych kadr PZKosz,
  3. zaświadczenie lekarskie o bardzo dobrym stanie zdrowia wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza,
  4. zgoda rodziców, prawnych opiekunów (wg. wzoru wydanego przez szkołę),
  5. pozytywny wynik testów koszykarskich i sprawnościowych.

Wszelkie decyzje w sprawach nieobjętych niniejszymi zasadami podejmuje Dyrektor szkoły w porozumieniu z PZKosz.

Dyrektor NLO SMS PZKosz we Władysławowie
Janusz Kociołek

Dokumumenty do pobrania

Kontakt

Wszystkie pytania i wątpliwości  prosimy kierować na adres poczty elektronicznej:

j.kociolek@pzkosz.pl

lub telefonicznie pod numerem telefonu:

tel. +48 508-175-575