Połączenie sportu oraz nauki nie jest najprostszym wyzwaniem. A robienie obu rzeczy na bardzo dobrym poziomie jest już sztuką. Jest jednak osoba, która z tym sobie radzi.
Jest nam ogromnie miło poinformować, że nasz zawodnik i uczeń Maciej Michalski otrzymał stypendium od Pana Burmistrza Władysławowa. Według regulaminu, stypendium jest przyznawane uczniom pobierającym naukę na terenie gminy, którzy osiągają szczególnie wysokie wyniki w nauce i w ubiegłym roku szkolnym uzyskali średnią ocen przynajmniej 5,0 przy sprawowaniu bardzo dobrym. Ponadto uczeń jest laureatem bądź finalistą konkursów oraz olimpiad przedmiotowych, zawodowych, artystycznych i sportowych, które są zgodne z ogłaszanym corocznie wykazem przez Kuratora Oświaty.

Gratulujemy Maciejowi i życzymy dalszych sukcesów sportowych przy utrzymywaniu wysokich wyników w nauce.