Dyrekcja, trenerzy i nauczyciele zapraszają na uroczyste wręczenie świadectw oraz rozpoczęcie roku szkolnego 3 września 2023 roku o godzinie 17.00 przy wiacie grilowej, która znajduje się za stanowiskami do rzutu młotem, dyskiem, kulą oraz oszczepem.
Po zakończeniu rozpoczęcia roku szkolnego zapraszamy rodziców, uczniów i kadrę pedagogiczną na spotkanie integracyjne połączone z poczęstunkiem.