Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego w SMS Cetniewo odbyły się pierwsze działania szkoleniowe. Agnieszka i Marcin Kwiatkowscy, psychologowie sportu odwiedzili uczniów i rodziców, by opowiedzieć o roli psychologii we współczesnym sporcie oraz przede wszystkim przeprowadzić badania psychomotoryczne.

Współczesny sport stawia przed zawodnikami liczne wyzwania. Obciążenia treningowe i startowe dotyczą nie tylko aspektu fizycznego, ale i mentalnego. Z wagi właściwego przygotowania psychologicznego doskonale zdaje sobie sprawę dyrekcja NLO we Władysławowie, która od początku działalności szkoły współpracuje z fachowcami z zakresu psychologii sportu, Agnieszką i Marcinem Kwiatkowskimi.

Na początku nowego roku szkolnego odbyły się badania psychomotoryczne dla zawodników oraz spotkanie z rodzicami, na którym przedstawiono program oferowany przez szkołę w tej dziedzinie. Badania zostały przeprowadzone na podstawie nowoczesnych technologii i narzędzi badawczych. W ich trakcie monitorowane jest wiele zmiennych takich jak: czasy reakcji, koordynacja wzrokowo-ruchowa, szybkość i dokładność spostrzegania, koncentracja uwagi, orientacja przestrzenna, antycypacja czasowo-ruchowa i in. Wyniki badań pozwalają zawodnikowi na rozwój określonych parametrów, co w perspektywie długoterminowej pozwoli mu stać się lepszym zawodnikiem. Rodzice natomiast mieli możliwość zapoznania się z „Programem przygotowania psychologicznego”, który jest realizowany w SMS Cetniewo.  Podczas spotkania rozmawiano m.in. o tym, czym jest trening umiejętności psychologicznych i jakie jego aspekty są realizowane zarówno w pracy z drużyną, jak i podczas konsultacji indywidualnych. Zawodnicy klasy pierwszej oprócz badań psychomotorycznych zostali wprowadzeni w tematykę związaną z psychologią sportu. Poznali również zagadnienia dotyczące pracy nad rozwojem umiejętności mentalnych, które są jednym z niezbędnych elementów przygotowania zawodnika. Dodatkowo uczniowie klasy czwartej, których w tym sezonie czekają nie tylko wyzwania sportowe, ale także matura poznali swoje style uczenia się i zapoznali się z technikami i metodami, które poprawiają efektywność przyswajania wiedzy.

“Wszystkim zawodnikom w nadchodzącym sezonie życzymy wytrwałej, konsekwentnej, ale przede wszystkim przynoszącej zadowolenie i satysfakcję z pracy” – przekazuje życzenia uczniom Marcin Kwiatkowski, prowadzący warsztatów.

Opracował: Oskar Struk