W imieniu całej społeczności Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Koszykówki we Władysławowie pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim nauczycielom oraz pracownikom oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 

Każdego dnia wkładacie ogromny wysiłek w edukację dzieci i młodzieży. Uczycie ich nie tylko jak zdobywać wiedzę, a także jak być dobrymi ludźmi. Bez Waszego zaangażowania nasza szkoła nie mogłaby być taką, jaką jest, czyli przyjazną, otwartą na drugiego człowieka i jego potrzeby. Dziękujemy za nieustanne czuwanie nad rozwojem naszych uczniów, zarówno w wymiarze edukacyjnym, jak i osobistym. Pragniemy wyrazić naszą wdzięczność za wszystko, co robicie, by przyszłość wychowanków malowała się w kolorowych barwach.

Społeczność Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Koszykówki we Władysławowie.

Przygotował: Oskar Struk