Pliki do pobrania

18 – Procedura zwalniania ucznia z zajęć edukacyjnych

18a – Oświadczenie rodzica zwalniania ucznia z zajęć edukacyjnych

18b – Zwolnienie ucznia z zajęć edukacyjnych przez rodzica

18c – Zwolnienie ucznia z zajęć edukacyjnych przez klub

19 – Wniosek rodzica o dostęp do dziennika elektronicznego

25 – Certyfikat bezpieczeństwa OSE (Windows 7/8/10)

26 – Certyfikat bezpieczeństwa OSE (Android)

27 – Certyfikat bezpieczeństwa OSE (iOS)

28 – Instrukcja instalacji certyfikatu bezpieczeństwa OSE

29 – Sterowniki drukarki SHARP AR 5520N dla systemu operacyjnego Windows