Pliki do pobrania

Indywidualne dane kandydata

Opinia trenera zawodnika kandydata do szkoły

Podanie do szkoły

Zgoda rodziców o przyjęcie do szkoły

Zobowiązanie do reprezentowania barw klubowych

Deklaracja rodziców

Oświadczenie o wykorzystaniu wizerunku

Oświadczenie rodziców – internat

Oświadczenie wychowanka – internat

Wniosek rodzica o dostęp do dziennika elektronicznego

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych (RODO)

Umowa pomiędzy rodzicem (zawodnikiem) a PZKosz

Oświadczenie religia (etyka), wychowanie do życia w rodzinie

Polisa ubezpieczeniowa

Druk zgłoszenia szkody z ubezpieczenia

Procedura zwalniania ucznia z zajęć edukacyjnych

Oświadczenie rodzica na zwolnienie ucznia przez macierzysty klub

Oświadczenie rodzica o zwalnianiu ucznia z zajęć edukacyjnych

Oświadczenie klubu o zwalniania ucznia z zajęć edukacyjnych

Certyfikat bezpieczeństwa OSE (Windows 7/8/10)

Certyfikat bezpieczeństwa OSE (Android)

Certyfikat bezpieczeństwa OSE (iOS)

Instrukcja instalacji certyfikatu bezpieczeństwa OSE

Sterowniki drukarki SHARP AR 5520N dla systemu operacyjnego Windows