Dokumentacja szkolna

01 – Statut szkoły

02 – Szkolny program wychowawczo – profilaktyczny

Szkolny zestaw programów nauczania w roku szkolnym 2022/2023

Obowiązkowa lista lektur w roku szkolnym 2022/2023

Zestawy podręczników w NLO SMS PZKosz w roku szkolnym 2022/2023

06 – Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

Szkolny plan nauczania w klasie 1

Szkolny plan nauczania w klasie 2

Szkolny plan nauczania w klasie 3

Szkolny plan nauczania w klasie 4

11 – Polityka prywatności

12 – Regulamin internatu sportowego

13 – Procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia

14 – Procedura funkcjonowania Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego PZKosz we Władysławowie w czasie pandemii COVID-19

15 – System szybkiego reagowania w sytuacji podejrzenia zakażenia COVID-19

16 – Zasady pracy zdalnej

17 – Regulamin uczestnictwa w zajęciach zdalnych

18 – Procedura przeciwdziałania wykluczeniu uczniów z zajęciach zdalnych