Dokumentacja szkolna

Statut szkoły

Szkolny program wychowawczo – profilaktyczny

Szkolny zestaw programów nauczania

Obowiązkowa lista lektur

Zestawy podręczników w NLO SMS PZKosz – LO 3 letnie

Zestawy podręczników w NLO SMS PZKosz – LO 4 letnie

Kalendarz roku szkolnego

Szkolny plan nauczania w klasie 1 po szkole podstawowej

Szkolny plan nauczania w klasie 1 po gimnazjum

Szkolny plan nauczania w klasie 2

Szkolny plan nauczania w klasie 3

Polityka prywatności

Regulamin internatu sportowego

Procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia