Program przygotowania psychologicznego Szkoły Mistrzostwa Sportowego we Władysławowie

Program treningu psychologicznego Szkoły Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Koszykówki we Władysławowie obejmuje:

  1. Objęcie badaniami psychologicznymi i psychomotorycznymi zawodników uczestniczących w programie.
  2. Przeprowadzenie treningu umiejętności psychologicznych dla zawodników.
  3. Przeprowadzenie szkoleń warsztatowych dla trenerów i nauczycieli z zakresu psychologii sportu.
  4. Opracowanie materiałów z zakresu psychologii sportu dla zawodników i trenerów zawierających praktyczne ćwiczenia i wskazówki przydatne do bieżącej pracy treningowej.

    Materiały w formie elektronicznej, będą dostępne poprzez stronę internetową www.sportandminds.pl

  5. Konsultacje indywidualne dla zawodników wynikające z bieżących potrzeb treningowych i wyników badań.