Rekrutacja 2023/2024

Zasady rekrutacji do
Szkoły Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Koszykówki
2023/2024

Egzaminy do NLO SMS PZKosz Władysławowie odbędą się w dniu:
22 kwietnia 2023r. od godziny 9.00.
Termin dodatkowy egzaminu do NLO SMS PZKosz Władysławowo:
27 maja 2023r. od godziny 12.00.

Harmonogram egzaminów rekrutacyjnych w dniu
22 kwietnia 2023r.
ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH.

Program dnia:

Godz. 9:00 - 10:00 - Weryfikacja dokumentów kandydatów, oświadczenia opiekunów - sekretariat szkoły (budynek po lewej stronie bramy wjazdowej do OPO Cetniewo).
Godz. 10:00 - 11:00 - Testy psychologiczne - obowiązek posiadania niezmywalnego długopisu w kolorze czarnym lub niebieskim (sala konferencyjna na hali sportowej).
Godz. 11:00 - 13:00 - Testy sprawności fizycznej na hali sportowej.
Godz. 13:30 - 14.00 - Przerwa obiadowa we własny zakresie.
Godz. 14.15 – 15:00 - Oglądanie ośrodka oraz spotkanie dotyczące funkcjonowania  szkoły z kandydatami (hala sportowa).
Godz. 15.15 – 18:00 - Testy umiejętności specjalnej - koszykówka (hala sportowa).

Uwaga!!!

Warunkiem dopuszczenia kandydata do szkoły na testy rekrutacyjne– jest przesłanie do 15 kwietnia 2023 roku na adres j.kociolek@pzkosz.pl wymaganych dokumentów:

1. Dane kandydata.
2. Ważne badania lekarskie – skan, zaś oryginał przy weryfikacji dokumentów w dniu egzaminów sprawnościowych.
3. Opinia trenera klubowego według wzoru szkoły.
4. Zgoda rodziców.
5. Klauzula informacyjna RODO.

Wszystkie dokumenty oraz wzór opinii trenera klubowego można pobrać na dole strony.

Wszystkich chętnych prosimy o przesłanie skanów dokumentów drogą mailową na adres:

j.kociolek@pzkosz.pl

Wszelkich informacji udziela:
Dyrektor szkoły:

Janusz Kociołek tel. 508-175-575

Program egzaminów wstępnych może ulec zmianie ze względu na liczbę kandydatów.

Zasady i harmonogram rekrutacji
na rok szkolny 2023/2024

 

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Koszykówki we Władysławowie jest szkołą powołaną do życia z myślą o szkoleniu najbardziej  utalentowanych zawodników w kraju, a jej absolwenci w przyszłości mają stanowić o sile PLK oraz seniorskiej Reprezentacji Polski.

Podstawą przyjęcia ucznia do NLO SMS PZKosz w roku szkolnym 2023/2024 jest wynik postępowania kwalifikacyjnego, które polega na:

 1. W terminie od 01.12.2022r. do 30.03.2023r. – wytypowani uczniowie otrzymują zaproszenie przez kadrą trenerską NLO SMS PZKosz we Władysławowie  oraz PZKosz. Lista uczniów jest tworzona po ocenie i selekcji podczas obserwacji rozgrywek U-15 oraz zgrupowań i turniejów Reprezentacji Polski U-15. Uczniowie przechodzą wszystkie procedury oraz dostarczają wymagane dokumenty, które są uwzględnione poniżej dla pozostałych uczniów.
 2. Dla wszystkich chętnych uczniów trenujących koszykówkę szkoła organizuje w dniu 22.04.2023 roku testy rekrutacyjne.
 3. Warunkiem dopuszczenia kandydata do szkoły na testy rekrutacyjne jest przesłanie e-mailem na adres j.kociolek@pzkosz.pl do dnia 15 kwietnia 2023r. dokumentów:
  * aktualne badania lekarskie – skan;
  * indywidualne dane kandydata – do pobrania ze strony internetowej szkoły;
  * opinia trenera - wzór do pobrania ze strony internetowej szkoły;
  * zgoda Rodziców – do pobrania na stronie internetowej szkoły;
  * klauzula informacyjna - do pobrania na stronie internetowej szkoły.
 1. Termin dodatkowy egzaminów rekrutacyjnych dla zawodników nieobecnych (usprawiedliwionych) w dniu 22 kwietnia 2023 odbędzie się w dniu 27 maja 2023 r.
 2. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych na uczniów szkoły - 30 maja 2023r.
 3. W terminie od 1 czerwca do 15 lipca 2023 roku składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do dalszego postępowania rekrutacyjnego:
  Wymagane dokumenty:
  * podanie o przyjęcie do szkoły (wg wydanego przez szkołę wzoru);
  * dwie podpisane na odwrocie fotografie;
  * zaświadczenie lekarskie o bardzo dobrym stanie zdrowia wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza;
  * zgoda rodziców/prawnych opiekunów (wg wydanego przez szkołę wzoru);
  * opinia trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe;
  * podpisanej umowy Rodziców i Ucznia z PZKosz;
 4. W terminie od 24 czerwca 2023 roku do 15 lipca 2023 roku dostarczenie:
  * oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;
  * oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty;
  * karty szczepień wydaną przez macierzystą szkołę podstawową;
  * odpisu aktu urodzenia;
 5. 15 lipca 2023 roku – ogłoszenie na stronie www (sms-cetniewo.pl) szkoły listy uczniów przyjętych do NLO SMS PZKosz we Władysławowie.
 6. W wyjątkowej sytuacji Dyrektor szkoły we Władysławowie na wniosek trenera głównego może wnioskować do PZKosz o przyjęciu do szkoły poza obowiązującymi terminami. Uczeń starający się o przyjęcie do szkoły musi spełnić następujące kryteria:
  * przynależność do kadry szkolenia centralnego;
  * perspektywę rozwoju sportowego w kontekście możliwości awansu do kolejnych kadr PZKosz;
  * zaświadczenie lekarskie o bardzo dobrym stanie zdrowia wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza;
  * zgoda rodziców, prawnych opiekunów (wg. wzoru wydanego przez szkołę);
  * pozytywny wynik testów koszykarskich i sprawnościowych;

Wszelkie decyzje w sprawach nieobjętych niniejszymi zasadami podejmuje Dyrektor szkoły w porozumieniu z PZKosz.

Dyrektor NLO SMS PZKosz we Władysławowie
Janusz Kociołek

Dokumumenty do pobrania

Kontakt

Wszystkie pytania i wątpliwości  prosimy kierować na adres poczty elektronicznej:

j.kociolek@pzkosz.pl

lub telefonicznie pod numerem telefonu:

tel. +48 508-175-575