Zasady rekrutacji do
Szkoły Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Koszykówki
2021/2022

Egzaminy do NLO SMS PZKosz Władysławowie odbędą się w dniu:
24 kwietnia 2021r. od godziny 10.00 - termin podstawowy
5 maja 2021r. od godziny 10.00 - termin zapasowy.

Harmonogram egzaminów sprawnościowych w dniu
24 kwietnia 2021r.
ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH.

Program dnia:

Godz. 9:00 - 10:00 - Rejestracja kandydatów, analiza formalna dokumentów (budynek szkoły po lewej stronie bramy wjazdowej do OPO Cetniewo).
Godz. 10:00 - 11:00 - Testy psychologiczne - obowiązek posiadania niezmywalnego długopisu w kolorze czarnym lub niebieskim (sala konferencyjna - hala gier).
Godz. 11:00 - 13:00 - Testy sprawności fizycznej (hala gier).
Godz. 13:00 - 14.15 - Przerwa na obiad, jeśli będzie taka możliwość obiad w stołówce COS lub we własny zakresie.
Godz. 14.15 – 15:00 - Spotkanie kandydatów i ich rodziców/opiekunów prawnych (jeśli to będzie możliwe), zapoznanie kandydatów z zasadami funkcjonowania szkoły, harmonogramem rekrutacji na rok szkolny 2021/2022, pytania do dyrekcji i trenerów szkoły (sala konferencyjna - hala gier).
Godz. 15.00 – 18:00 - Testy sprawności specjalnej - koszykówka (hala gier).

Uwaga!!!

Warunkiem dopuszczenia kandydata do szkoły na testy sprawności fizycznej – jest zgłoszenie e-mailem na adres j.kociolek@pzkosz.pl i przesłanie dokumentów.

(do testów zostaną dopuszczeni kandydaci którzy złożyli w terminie do 18 kwietnia 2021 roku komplet dokumentów i zostali zakwalifikowani do testów)

1. Dane kandydata (do pobrania na naszej stronie w menu zakładka Szkoła -Rekrutacja do szkoły - dół strony).
2. Ważne badania lekarskie (karta sportowca) – oryginał do wglądu.
3. Opinia trenera klubowego według wzoru szkoły ( do pobrania na naszej stronie w Szkoła - Rekrutacja do szkoły - dół strony).
4. Zgoda rodziców (do pobrania na naszej stronie w menu zakładka Szkoła - Rekrutacja do szkoły - dół strony”).

Wszystkich chętnych prosimy o przesłanie skanów dokumentów drogą mailową na adres:

j.kociolek@pzkosz.pl

Wszelkich informacji udziela:
Dyrektor szkoły:

Janusz Kociołek tel. 508-175-575

Program egzaminów wstępnych może ulec zmianie ze względu na liczbę kandydatów.

Zasady i harmonogram rekrutacji
na rok szkolny 2021/2022

 

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Koszykówki we Władysławowie jest szkołą powołaną do życia z myślą o szkoleniu najbardziej utalentowanych zawodników w kraju, a jej absolwenci w przyszłości mają stanowić o sile PLK oraz seniorskiej reprezentacji Polski.

Na rok szkolny 2021/2022 prowadzimy nabór do klasy pierwszych dla absolwentów szkoły podstawowej.

Podstawą przyjęcia ucznia do szkoły jest wynik postępowania kwalifikacyjnego, które polega na:

 1. W terminie od 15 marca 2021 roku do 18 kwietnia 2021 roku - prześlą zgłoszenia zawierające dokumenty:

1. Dane kandydata (do pobrania na naszej stronie w menu zakładka Szkoła -Rekrutacja do szkoły - dół strony).
2. Ważne badania lekarskie (karta sportowca) – oryginał do wglądu.
3. Opinia trenera klubowego według wzoru szkoły ( do pobrania na naszej stronie w Szkoła - Rekrutacja do szkoły - dół strony).
4. Zgoda rodziców (do pobrania na naszej stronie w menu zakładka Szkoła - Rekrutacja do szkoły - dół strony”).

Zostają automatycznie zakwalifikowani na egzaminy sprawności fizycznej i koszykarskiej.

Kryteria oceny kandydatów do NLO SMS PZKosz we Władysławowie:

 • przynależność do kadry szkolenia centralnego;
 • perspektywiczność rozwoju sportowego w kontekście możliwości awansu do kolejnych kadr PZKosz,
 • warunki fizyczne i stan zdrowia;
 • prezentowany poziom wyszkolenia koszykarskiego;
 • opinia środowiskowa (macierzysty klub, trener klubowy).
 1. Dla kandydatów oraz wszystkich chętnych uczniów trenujących koszykówkę szkoła organizuje egzamin sprawności motorycznej i koszykarskiej w dniu 24 kwietnia 2021r.
 2. Warunkiem dopuszczenia kandydata do szkoły na testy sprawności fizycznej jest:
 • Przesłanie e-mailem na adres j.kociolek@pzkosz.pl w terminie do 18 kwietnia 2021r.:
  • Indywidualnych danych kandydata  (druk do pobrania na internetowej stronie głównej szkoły - zasady rekrutacji lub w zakładce SZKOŁA - Pliki do pobrania - Rekrutacja 2021) (przesłanie skanu w/w dokumentu jest potwierdzeniem udziału w testach).
  • Ważne badania lekarskie (karta sportowca) – kopia (oryginał do wglądu).
  • Opinia trenera klubowego według wzoru szkoły (druk do pobrania na internetowej stronie głównej szkoły - zasady rekrutacji lub w zakładce SZKOŁA - Pliki do pobrania - Rekrutacja 2021).
  • Zgoda rodziców (prawnych opiekunów) (druk do pobrania na internetowej stronie głównej szkoły - zasady rekrutacji lub w zakładce SZKOŁA - Pliki do pobrania - Rekrutacja 2021)
 1. Kandydaci, którzy złożyli odpowiednie dokumenty zostaną automatycznie zakwalifikowani na testy sprawności fizycznej w dniu 24-04-2021r.
 2. Testy sprawnościowe 24 kwietnia 2021 r.
 3. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych na uczniów szkoły - 25 czerwca 2021r.
 4. W terminie od 25 czerwca do 14 lipca 2021 roku składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do dalszego postępowania rekrutacyjnego:

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie do szkoły (wg wydanego przez szkołę wzoru),
 • dwie podpisane na odwrocie fotografie,
 • zaświadczenie lekarskie o bardzo dobrym stanie zdrowia wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza,
 • zgoda rodziców/prawnych opiekunów (wg wydanego przez szkołę wzoru),
 • opinia trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe,
 • podpisanej umowy z PZKosz.
 1. W terminie od 25 czerwca 2021 roku do 14 lipca 2021 roku dostarczenie:
 • oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej;
 • oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego/egzaminu ósmoklasisty;
 • karty zdrowia;
 • odpisu aktu urodzenia;
 1. 22 lipca 2021 roku – ogłoszenie na stronie www szkoły listy uczniów przyjętych do NLO SMS PZKosz we Władysławowie.
 2. W wyjątkowej sytuacji Dyrektor szkoły we Władysławowie na wniosek trenera głównego może wnioskować do PZKosz o przyjęciu do szkoły poza obowiązującymi terminami. Uczeń starający się o przyjęcie do szkoły musi spełnić następujące kryteria:
 • przynależność do kadry szkolenia centralnego,
 • perspektywiczność rozwoju sportowego w kontekście możliwości awansu do kolejnych kadr PZKosz,
 • zaświadczenie lekarskie o bardzo dobrym stanie zdrowia wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza,
 • zgoda rodziców, prawnych opiekunów (wg. Wzoru wydanego przez szkołę),
 • pozytywny wynik testów koszykarskich i sprawnościowych.

Wszelkie decyzje w sprawach nieobjętych niniejszymi zasadami podejmuje Dyrektor szkoły w porozumieniu z PZKosz.
Dyrektor NLO SMS PZKosz we Władysławowie
Janusz Kociołek

Dokumenty do pobrania

Kontakt

Wszystkie pytania i wątpliwości  prosimy kierować na adres poczty elektronicznej:

j.kociolek@pzkosz.pl

lub telefonicznie pod numerem telefonu:

tel. +48 508-175-575

Wyniki rekrutacji

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że w wieku 72 lat zmarł Tadeusz Huciński, były trener reprezentacji Polski kobiet, trener ekstraklasowych klubów, profesor nauk wychowania fizycznego oraz były Wiceprezes Polskiego Związku Koszykówki.

Urodził się w Bytomiu w 1949 roku, gdzie jako zawodnik IV LO zdobył brązowy medal szkolnych mistrzostw Polski. Reprezentował barwy Startu Bytom, AZS Gliwice i AZS Katowice. Po ukończeniu studiów w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego w Katowicach został trenerem.

Pracę w roli szkoleniowca rozpoczął w 1975 roku. Prowadził żeński zespół AZS Katowice oraz był asystentem w męskiej drużynie Baildonu Katowice. Wiosną 1981 roku został asystentem Ludwika Miętty-Mikołajewicza w reprezentacji Polski seniorek. Kilka miesięcy później Biało-Czerwone wywalczyły srebrny medal mistrzostw Europy.

W latach 1989-1996 był pierwszym trenerem żeńskiej reprezentacji Polski, którą poprowadził w 138 oficjalnych meczach. Pracował w żeńskich zespołach Spójni Gdańsk, Warcie Gdynia i Focie Gdynia. Prowadził męskie zespoły Komfortu Stargard i Pakmetu, później Polpharmy Starogard Gdański. Mistrz (1996), wicemistrz (1989) i brązowy (1986, 1995 i 1997) medalista mistrzostw Polski kobiet. W 1993 roku zdobył brązowy medal mistrzostw świata z juniorską kadrą kobiet.

W latach 1975-1982 był pracownikiem naukowym AWF w Katowicach. Od 1985 pracownik naukowy AWF w Gdańsku, m.in. kierował Katedrą Zespołowych Gier Sportowych i Sportów Walki. Habilitował się w 1994 na Państwowym Uniwersytecie Kultury Fizycznej, Sportu i Zdrowia im. P.F. Lesgafta w St. Petersburgu.

Od 1994 do 2008 był członkiem władz Europejskiego Stowarzyszenia Trenerów. W latach 2000-2004 był wiceprezesem PZKosz. W latach 2008-2010 rektor Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.

Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Na swoim koncie miał szereg publikacji o koszykówce. Był inicjatorem I i II edycji Szkoły trenerów Polskiego Związku Koszykówki. Członek Komisji Sportu Profesjonalnego Ministerstwa Sportu, Członek Komisji Dyscyplinarnej i Komisji Akredytacyjnej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Autor 25 zwartych pozycji książkowych i ponad 100 artykułów naukowych. Profesor Hanowerskiej Akademii Nauk Przyrodniczych. Profesor nadzwyczajny Politechniki Koszalińskiej.

Spoczywaj w pokoju Mistrzu.

Najbliższej Rodzinie przekazujemy wyrazy głębokiego współczucia.

Pewnym zwycięstwem Exact Systems Śląsk Wrocław zakończył się rozgrywany w Gdyni finał Młodzieżowego Pucharu Polski. W meczu o złoto zespół Jacka Krzykały i Piotra Portasa pokonał Asseco Arka.  Trzecie miejsce dla Trefl 1LO Sopot.   Zawodnik NLO PZKOSZ WŁADYSŁAWOWO Kamil Białachowski został wybrany MVP turnieju. W zespole Trefla Sopot występowali IGOR STOLARZ oraz MIŁOSZ ZAJĄC. Serdecznie gratulujemy! (więcej…)

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia delegacja naszej szkoły udała się do Urzędu Miasta.
(więcej…)

Najprawdopodobniej wiele rodzin obecnie zasiada do wigilijnej wieczerzy, a my wracamy myślami do naszego szkolnego spotkania.
(więcej…)

Zachęcamy do kupienia okazjonalnego kalendarza ze zdjęciem naszej Drużyny oraz sztabu Trenerskiego.

Aby wesprzeć finansowo szkołę, kalenadarze do zakupienia będą za 20 złotych.

Osoby zainteresowane prosimy o mail na smscetniewo@pzkosz.pl